SUNSWEETS® SVESKER - FRA VORES PLANTAGER

TIL DIT BORD...
Sunsweet is an agricultural cooperative

Sunsweet Prunes

fortrolighedspolitik

Information om behandling af personoplysninger

Hos Sunsweet Growers, Inc. ("Sunsweet") ønsker vi at beskytte vores hjemmesidebrugeres privatliv, og det er vores hensigt at overholde vores forpligtelser i henhold til EU’s generelle forordning om databeskyttelse (GDPR) fuldt ud.  Denne Information om behandling af personoplysninger beskriver de typer personoplysninger, vi indsamler, hvad vi bruger dem til, hvorfor vi bruger dem, og hvordan du kan berigtige eller anmode om sletning af oplysninger, som du har valgt at give os, og som kan identificere dig.

Sunsweet er dataansvarlig, og vi (omtalt som "vi", "os" eller "vores" i denne Information om behandling af personoplysninger) er ansvarlige for dine personoplysninger.

Hvis du har ønsker angående dine personoplysninger eller spørgsmål vedrørende denne Information om behandling af personoplysninger, kan du kontakte os på privacy@sunsweet.co.uk.

Du kan også skrive til os på følgende adresser:

Sunsweet Growers Inc.
c/o Orkla Foods Danmark A/S
Hørsvinget 1-3
2630 Taastrup

1. Indsamlede oplysninger, formål med indsamlingen og grundlag for behandlingen

Vi indsamler to hovedtyper af oplysninger fra besøgende på vores hjemmesider – personoplysninger og ikke-personoplysninger.

Personoplysninger er alle oplysninger, der kan identificere en person. De omfatter ikke anonymiserede oplysninger.

a) Personoplysninger
Vi indsamler kun de personoplysninger, du beslutter at give os.  Personoplysninger i denne sammenhæng omfatter oplysninger som navn, e-mailadresse, postadresse og telefonnummer.   Vi indsamler disse oplysninger via formularer på vores hjemmeside, som du selv har udfyldt.

Dine personoplysninger bruges kun til de formål, til hvilke du har afgivet dem, som angivet af dig på tidspunktet for afgivelsen.

b) Ikke-personoplysninger
Vi indsamler statistiske og andre analytiske oplysninger på et samlet grundlag fra besøgende på vores hjemmeside. Disse ikke-personoplysninger omfatter oplysninger, der ikke kan bruges til at identificere dig personligt eller til at kontakte dig. Hertil hører oplysninger som antal personer, der besøger hjemmesiden, besøgendes gennemsnitlige opholdstid på hjemmesiden, dato og tidspunkt for besøgene, det geografiske område hjemmesiden besøges fra, antal viste sider og andre anonyme statistiske data i forbindelse med brugen af hjemmesiden.

Vi indsamler den slags oplysninger med det formål at kunne foretage statistisk analyse af brugen af hjemmesiden, at forbedre hjemmesidens indhold og at tilpasse hjemmesiden med henblik på at forbedre oplevelsen for vores besøgende.

Vi kan også bruge samlede oplysninger, som ikke identificerer dig personligt, til reklame-, markedsførings-, salgs- og andre forretningsmæssige formål.

Retsgrundlaget for vores behandling af dine personoplysninger afhænger af hensigten bag afgivelsen af oplysningerne:

Kommunikationsoplysninger, som omfatter alle meddelelser fra dig til os, uanset om meddelelsen sendes via kontaktformularen på vores hjemmeside, pr. e-mail, sms, en beskedtjeneste på sociale medier, et opslag på sociale medier eller enhver anden kommunikationsform. Vi behandler disse oplysninger med det formål at kommunikere med dig, at føre registreringer, og at fastlægge, forsvare og gøre retskrav gældende. Retsgrundlaget for denne behandling er vores legitime interesser, som i dette tilfælde er at besvare henvendelser til os, at føre registreringer og at fastlægge, forsvare og gøre retskrav gældende.

Brugeroplysninger, som omfatter oplysninger om din brug af vores hjemmeside og onlinetjenester sammen med eventuelle oplysninger, som du slår op til offentliggørelse på hjemmesiden eller via andre onlinetjenester. Vi behandler disse oplysninger for at kunne drive hjemmesiden og sikre, at du modtager relevant indhold, for at beskytte hjemmesiden, for at foretage back-up af hjemmesiden og/eller databaser, og for at muliggøre offentliggørelse og administration af hjemmesiden og andre onlinetjenester samt vores forretning. Retsgrundlaget for denne behandling er vores legitime interesser, som i dette tilfælde er at gøre det muligt for os at administrere hjemmesiden og vores forretning korrekt. 

Tekniske oplysninger, som omfatter oplysninger om din brug af vores hjemmeside og onlinetjenester, såsom din IP-adresse, oplysninger om din browser, varigheden af dine besøg på hjemmesidens sider, sidevisninger og navigationsmønstre, oplysninger om antal gange, du bruger hjemmesiden, tidszoneindstillinger og anden teknologi på de enheder, du benytter til at tilgå hjemmesiden. Kilden til disse oplysninger er vores analytics-sporingssystem. Vi behandler disse oplysninger for at analysere din brug af vores hjemmeside og andre onlinetjenester, for at administrere og beskytte vores forretning og hjemmeside, for at levere relevant hjemmesideindhold og relevante reklamer til dig, og for at opnå viden om effektiviteten af vores annoncering.  Retsgrundlaget for denne behandling er vores legitime interesser, som i dette tilfælde er at gøre det muligt for os at administrere vores hjemmeside og forretning korrekt og at udvikle vores forretning og træffe beslutning om markedsføringsstrategi.

Markedsføringsoplysninger, som omfatter oplysninger om dine præferencer med hensyn til at modtage markedsføringsmateriale fra os og vores tredjeparter samt dine foretrukne kommunikationsmåder. Vi behandler disse oplysninger for at gøre det muligt for dig at deltage i vores kampagner, såsom konkurrencer, lodtrækninger og "sweepstakes", for at levere relevant hjemmesideindhold og relevante reklamer til dig og for at måle eller opnå viden om reklamens effektivitet.  Retsgrundlaget for denne behandling er vores legitime interesser, som i dette tilfælde er at undersøge, hvordan kunder bruger vores produkter/tjenester, for at udvikle disse, for at udvikle vores forretning og træffe beslutning om markedsføringsstrategi.

Vi kan bruge brugeroplysninger, tekniske oplysninger og/eller markedsføringsoplysninger til at levere relevant hjemmesideindhold og reklame til dig (herunder Facebook-annoncer og anden visuel reklame) og til at måle eller opnå viden om effektiviteten af vores reklame over for dig. Retsgrundlaget for denne behandling er berettiget interesse, der består i at gennemføre vores marketingstrategi for at udvikle vores forretning. Vi kan også bruge disse oplysninger til at sende dig anden markedsføringsrelateret information. Retsgrundlaget for denne behandling er enten samtykke eller legitime interesser (som er at udvikle vores forretning). 

Følsomme personoplysninger

Vi indsamler ikke følsomme personoplysninger om dig. Følsomme personoplysninger er oplysninger om race eller etnisk oprindelse, religiøs eller filosofisk overbevisning, seksuelle forhold, seksuel orientering, politisk overbevisning, fagforeningsmæssigt tilhørsforhold, helbredstilstand samt genetiske og biometriske data. Vi indsamler ikke oplysninger om straffedomme og lovovertrædelser.

Sunsweet Growers, Inc. indsamler ikke bevidst oplysninger fra personer under 16 år, der kan identificere personen. I tilfælde af at vi får viden om, at vi har indsamlet sådanne oplysninger fra en person under 16 år uden forældrenes samtykke, vil oplysningerne blive slettet fra vores database så hurtigt som muligt.  

Vi kan behandle dine personoplysninger uden dit vidende eller samtykke, hvis dette er påkrævet eller tilladt ved lov.

2. Hvordan vi indsamler dine personoplysninger

Vi indsamler primært personoplysninger om dig, ved at du giver oplysningerne til os direkte (f.eks. ved at udfylde formularer på vores hjemmeside eller sende os e-mails). 

I visse tilfælde kan vi indsamle personoplysninger fra dig i forbindelse med offline-events (f.eks. messer), hvor du har angivet, at du gerne vil kontaktes om et bestemt emne, eller hvor du kan have angivet, at du ønsker at modtage vores nyhedsbrev.  I sådanne tilfælde vil dine personoplysninger blive tilføjet til vores database og din foretrukne kommunikationsmåde tydeligt angivet.

Vi kan modtage personoplysninger fra tredjeparter, f.eks. analytics-leverandører som Google, annoncenetværk som Facebook og andre leverandører af datasporingsinformation.  I nogle tilfælde er disse informationsudbydere etableret uden for EU.  Som anført i afsnit 1 afgives disse statistiske data samlet og kan derfor ikke bruges til at identificere personer.

3. Markedsføringsrelateret information

Retsgrundlaget for behandling af dine personoplysninger for at sende dig markedsføringsrelateret information (f.eks. nyhedsbreve) er til stede i form af enten dit samtykke eller vores legitime interesser (som er at udvikle vores forretning). 

For forbrugere er retsgrundlaget for behandling af dine personoplysninger dit samtykke. Vores mål er at gøre denne proces så klar som muligt.  Vi sender dig udelukkende markedsføringsrelateret information, hvis du aktivt har valgt det.  Der findes en række sider på vores hjemmeside, hvor du kan tilmelde dig vores markedsføringsrelaterede information (typisk opskrifter, sundhedstips og nye konkurrencer).  På alle tilmeldingsformularer bliver du bedt om at bekræfte, at du ønsker at modtage denne form for information.  

Vi har forståelse for, at folk ombestemmer sig.  Hvis du ikke længere ønsker at modtage vores markedsføringsrelaterede information, kan du når som helst fravælge dette ved at klikke på frameldingslinket i e-mailen. Vi vil muligvis opbevare din e-mailadresse for at sikre, at du ikke længere modtager information, som du har fravalgt.

Hvis din virksomhed er et aktieselskab (f.eks. en detailforretning), kan vi sende dig reklame via e-mail uden dit samtykke, men du kan når som helst fravælge at modtage sådanne e-mails ved at klikke på frameldingslinket. I dette tilfælde er retsgrundlaget for at behandle dine personoplysninger for at sende dig markedsføringsrelateret information vores legitime interesse i at udvikle vores forretning. 

Hvis du fravælger at modtage markedsføringsrelateret information, gælder fravalget ikke for personoplysninger, som er afgivet i forbindelse med andre aktiviteter, f.eks. forespørgsler om produkter eller indgivelse af en klage.

4. Videregivelse af dine personoplysninger

Vores primære databehandler er vores digitale bureau, som hjælper os med at administrere denne hjemmeside og behandle de personoplysninger, vi modtager via den. I den forbindelse er Sunsweet Growers, Inc. dataansvarlig, og vores digitale bureau er databehandler.  Vi har indgået en databehandlingsaftale (DPA) med vores bureau for at beskytte dine personoplysninger. Bureauet på sin side har et antal "tredjeparts-underdatabehandlere" (hostingleverandører, dataopbevaringsleverandører og andre tekniske partnere), der hjælper dem med at levere de ydelser, vi har brug for til at drive denne hjemmeside som en markedsføringsenhed. Nogle af disse samarbejdspartnere kan befinde sig uden for det land, hvorfra du tilgår denne hjemmeside.

Vi kræver, at alle tredjeparter, som vi overfører dine personoplysninger til, beskytter dine personoplysninger og behandler dem i henhold til lovgivningen. Vi tillader kun sådanne tredjeparter at behandle dine personoplysninger til specifikke formål og i overensstemmelse med vores anvisninger.

Vi er underlagt bestemmelserne i EU’s generelle forordning om databeskyttelse (GDPR), der beskytter dine personoplysninger. Når vi overfører dine personoplysninger til tredjeparter uden for EØS, sikrer vi, at bestemte garantier er stillet for at sikre en tilsvarende grad af beskyttelse for dine personoplysninger. Således gælder følgende:
  • Vi kan overføre dine personoplysninger til lande, som Europa-Kommissionen har godkendt som havende et tilstrækkeligt databeskyttelsesniveau; eller
  • Hvis vi benytter amerikanske leverandører, der har tilsluttet sig Privacy Shield-aftalen mellem EU og USA, kan vi overføre personoplysninger til dem, hvis de har stillet tilsvarende garantier; eller
  • Når vi benytter bestemte serviceleverandører, der er etableret uden for EØS, kan vi gøre brug af specifikke kontrakter, adfærdskodekser eller certificeringsordninger, der er godkendt af Europa-Kommissionen og giver personoplysninger samme beskyttelse som i Europa.

5. Datasikkerhed

Vi har iværksat sikkerhedsforanstaltninger til at forhindre, at dine personoplysninger ved et uheld tabes, anvendes, ændres, videregives eller tilgås uden autorisation. Vi giver desuden kun medarbejdere og samarbejdspartnere, som har et forretningsmæssigt need to know-behov for oplysningerne, adgang til dine personoplysninger. De behandler kun dine personoplysninger på grundlag af vores anvisninger og på et fortroligt grundlag.

Vi har indført procedurer til at håndtere enhver mistanke om brud på persondatasikkerheden og vil underrette dig og den kompetente tilsynsmyndighed om et brud, hvis vi er retligt forpligtet til dette.

Vi træffer passende foranstaltninger til at beskytte dine personoplysninger, men som følge af internettets natur kan vi ikke sikre fuldstændig sikkerhed, og vi er ikke ansvarlige for eventuelle brud på sikkerheden eller for handlinger foretaget af personer eller enheder uden for Sunsweet Growers, Inc. 

Selvom vi træffer forholdsregler mod brud på sikkerheden, udgør hackere en trussel mod enhver internetbruger, og internetrelaterede sagers juridiske og lovgivningsmæssige status er usikker i både Storbritannien og udlandet. Vi kan derfor ikke garantere, at alle de oplysninger, der kan identificere dig personligt, aldrig videregives på måder, som du ikke forventer eller ikke er beskrevet i denne Information om behandling af personoplysninger. Vi samarbejder med retshåndhævende myndigheder i forbindelse med disses undersøgelser og vi efterkommer retslige afgørelser, pålæg og andre retslige skridt. Dine personoplysninger kan blive videregivet, hvis vi er forpligtet til dette som følge af lovgivningen eller en retslig procedure. Vi kan også videregive personoplysninger, hvis vi vurderer, at videregivelse er nyttig i forbindelse med undersøgelse af mulig manglende overholdelse af lovgivningen eller Sunsweet Growers, Inc.’s politikker.

6. Opbevaring af personoplysninger

Vi opbevarer kun dine personoplysninger, så længe det er nødvendigt for at opfylde de formål, de er indsamlet til, herunder med henblik på opfyldelse af juridiske, regnskabsmæssige eller rapporteringsmæssige krav.

Ved afgørelsen af, hvor længe vi må opbevare oplysningerne, ser vi på mængde, art og følsomhed, potentiel risiko for skade som følge af uautoriseret brug eller videregivelse, behandlingsformålene, om formålene kan opnås med andre midler, og lovkrav.

I nogle tilfælde kan vi anonymisere dine personoplysninger til forskningsmæssige eller statistiske formål, i hvilket tilfælde vi kan bruge oplysningerne på ubestemt tid uden at underrette dig yderligere.

7. Dine rettigheder

I henhold til databeskyttelseslovgivningen har du rettigheder i forhold til dine personoplysninger, som omfatter ret til at anmode om indsigt, berigtigelse, sletning, begrænsning, overførsel, ret til at gøre indsigelse mod behandling, ret til dataportabilitet samt (hvor retsgrundlaget for behandling er samtykke) ret til at trække dit samtykke tilbage.

Hvis du ønsker at udøve en af de ovenfor anførte rettigheder, kan du kontakte os på privacy@sunsweet.co.uk

Du skal ikke betale gebyr for at få adgang til dine personoplysninger (eller til at udøve de øvrige rettigheder). Dog kan vi opkræve et passende gebyr, hvis din forespørgsel er klart ubegrundet, gentagelsespræget eller overdreven, eller vi kan afvise at efterkomme din anmodning.

Vi kan have behov for at få specifikke oplysninger fra dig for at gøre det muligt for os at bekræfte din identitet og sikre din adgang til dine personoplysninger (eller til at udøve dine øvrige rettigheder). Dette er en sikkerhedsforanstaltning for at sikre, at personoplysninger ikke videregives til personer, der ikke har ret til at modtage dem. Vi kan også kontakte dig for at bede om yderligere oplysninger vedrørende din anmodning for at fremskynde vores svar.

Vi forsøger at besvare alle berettigede anmodninger inden for en måned. Det kan tage længere tid end en måned, hvis din anmodning er meget kompleks, eller du har indgivet en række anmodninger. I så fald underretter vi dig.

8. Tredjepartslinks

Denne hjemmeside kan indeholde links til tredjeparters hjemmesider, plug-ins og applikationer. Et klik på disse links eller aktivering af disse forbindelser kan give tredjeparter ret til at indsamle eller udveksle dine personoplysninger. Vi kontrollerer ikke disse tredjeparters hjemmesider og er ikke ansvarlige for deres databeskyttelseserklæring. Når du forlader vores hjemmeside, opfordrer vi dig til at læse informationen om behandling af personoplysninger på alle hjemmesider, du besøger.

9. Cookies

Vi benytter "cookies", som er små informationsfiler, der gemmes på din computer, når du bruger vores hjemmeside.   

Cookies, der placeres på din computer, indeholder ikke dit navn, men en IP-adresse. I mange tilfælde vil oplysningerne i de pågældende cookies ikke længere være tilgængelige for Sunsweet Growers, Inc., når brugerens session er afsluttet.

Cookies anvendes normalt til at få hjemmesider til at fungere, eller fungere mere effektivt, og til at give hjemmesidens ejere forretnings- og markedsføringsrelaterede informationer. 

En bruger behøver ikke aktivere browserens cookiefunktion for at bruge denne hjemmeside. Hvis du besøger vores hjemmeside via et link fra en anden side, er det også muligt, at denne anden side placerer en cookie eller en anden identifikator på din computer. Vi kontrollerer ikke og er ikke ansvarlige for brugen af andres end Sunsweet Growers, Inc.’s cookies eller andre identifikatorer. Yderligere information fremgår af vores cookies policy.

10. Vilkår og betingelser

Hos Sunsweet Growers, Inc. er vi glade for at stille hjemmesiden til rådighed til din personlige brug, men vi gør opmærksom på, at du ved at bruge hjemmesiden accepterer de vilkår og betingelser, der fremgår af denne Information om behandling af personoplysninger.

11. Brug af  hjemmesiden og hjemmesidens materiale

Denne hjemmeside er beregnet til din personlige, ikke-kommercielle brug. Du må ikke kopiere materiale fra hjemmesiden til kommerciel brug. Du må i begrænset omfang kopiere materiale fra hjemmesiden til din personlige ikke-kommercielle brug, forudsat at vores ophavsretsmeddelelse vedhæftes det kopierede materiale. Sunsweet Growers, Inc. forbeholder sig ret til til enhver tid at opsige din tilladelse til at producere personlige kopier af materiale fra hjemmesiden. Du må ikke anvende hjemmesiden til at opslå eller overføre ulovligt, truende, injurierende, ærekrænkende, obskønt, skandaløst, provokerende, pornografisk eller blasfemisk materiale eller materiale, der kan udgøre eller opfordre til ulovlig adfærd. Sunsweet Growers, Inc. kan til enhver tid overvåge eller gennemgå materiale, der er overført eller opslået ved brug af hjemmesiden og forbeholder sig ret til at slette materiale, virksomheden anser for upassende. Sunsweet Growers, Inc. er ikke forpligtet til at gøre dette og påtager sig intet ansvar vedrørende materiale, der overføres eller opslås ved brug af hjemmesiden.

12. Immateriel ejendomsret

Sunsweet Growers, Inc. har ophavsretten til denne hjemmeside. Uanset andre vilkår og betingelser i denne aftale tilhører ophavsretten til hjemmesiden og alt materiale fra hjemmesiden Sunsweet Growers, Inc. Sunsweet Growers, Inc. ejer de varemærker, servicemærker og varedesigns ("varemærker"), der er vist på hjemmesiden. Intet på hjemmesiden skal opfattes som en licens til at bruge varemærkerne. Brug af de varemærker, der vises på hjemmesiden, er strengt forbudt.

13. Ansvarsfraskrivelse

Din brug af denne hjemmeside og materiale fra hjemmesiden er for egen risiko. Sunsweet Growers, Inc. bestræber sig på at sikre, at materialet på hjemmesiden er rigtigt og opdateret; Sunsweet Growers, Inc. afgiver dog ingen garantier eller indeståelser for rigtigheden eller aktualiteten af materialet på hjemmesiden. Sunsweet Growers, Inc. påtager sig intet ansvar for eventuelle fejl eller udeladelser på hjemmesiden.

Hverken Sunsweet Growers, Inc., virksomhedens repræsentanter eller nogen anden part, der er involveret i at skabe, producere eller levere denne hjemmeside, er ansvarlig for direkte, indirekte, hændelige tab eller følgetab eller "punitive damages" som følge af din adgang til, eller brug af, hjemmesiden eller materiale fra hjemmesiden. Uden begrænsning af ovenstående stilles denne hjemmeside og materialet på hjemmesiden til rådighed "SOM DEN/DET ER OG FOREFINDES" UDEN GARANTI AF NOGEN ART, HVERKEN UDTRYKKELIG ELLER IMPLICIT, HERUNDER MEN IKKE BEGRÆNSET TIL, DE IMPLICITTE GARANTIER MED HENSYN TIL SALGBARHED, EGNETHED TIL ET BESTEMT FORMÅL, ELLER IKKE-KRÆNKELSE. Nogle jurisdiktioner tillader muligvis ikke fraskrivelse af implicitte garantier, hvorfor denne erklæring muligvis ikke gælder for dig. Sunsweet Growers, Inc. påtager sig intet ansvar for skader, der måtte blive påført dig, din computer eller din øvrige ejendom som følge af din adgang til, brug af, eller downloading af denne hjemmeside eller materiale på hjemmesiden.