SUNSWEETS® SVESKER - FRA VORES PLANTAGER

TIL DIT BORD...
Sunsweet is an agricultural cooperative

Sunsweet Prunes

VORES AVLERE OG DYRKNING AF SVESKER

Vores avlere og dyrkning af svesker

Et af verdens mest succesrige landbrugskooperativer Sunsweet Growers Inc ejes af cirka 300 landmænd. Ved at dele informationer og ekspertise om den seneste udvikling inden for plantning, dyrkning, integreret skadedyrsbekæmpelse og høst er vores avlere informeret om alle sider af produktionen.

Efter plantning af et sveskeblommetræ, skal man vente fire til seks år, inden træet bærer frugt. Derefter kan avleren glæde sig til omkring tre årtier, hvor træet har en kommerciel produktivitet. Da sveskeblommetræet er løvfældende, er det i dvale i vintermånederne. Det giver avleren en chance for at regulere træets form, kontrollere frugtstørrelsen og opnå et sundt vækstmønster ved hjælp af beskæring.

Når foråret kommer, er frugtplantagerne dækket af et duftende tæppe af sveskeblommernes hvide blomster. Blomstringsperioden er meget kort; nogle gange varer den under en uge. Efterhånden som blomsterne falder ned på jorden, skifter frugtplantens palet til dyb chartreusefarvet (et sted mellem grøn og gul), fordi ny frugt dannes, og bladenes knopper springer ud.

I løbet af sommeren får, får sveskeplantagerne meget lidt regn, og avlere er nødt til at kunstvande dem. I Californien bruger de vand fra Sierra Nevada bjergene, som opsamles om foråret ved hjælp af et ekstensivt netværk i reservoirer. Ved brug af kunstvanding – i stedet for at satse på regn – har avlerne mere kontrol over frugtens kvalitet, fordi træerne får præcis den mængde vand, de behøver. De tørre forhold minimerer insekters og skadedyrs aktivitet, hvilket giver et dyrkningsmiljø, hvor kun få kemikalier behøves.

Sidst på sommeren er frugtplantagerne klar til høst. Sveskeblommer modnes på træerne, og avlerne bestemmer – ved hjælp af deres mangeårige erfaringer – det optimale plukningstidspunkt efter at have vurderet frugtens fasthed og sukkerindhold. Høsten foregår med en maskine, der blidt ryster hver træstamme på en måde, så at de træmodnede blommer aldrig rører jorden, og det markerer afslutningen på vores avleres afgrødecyklus.

"Avlerne har brugt en smule videnskab, lidt sund fornuft og som det tredje lidt intuition, som de har udviklet i årenes løb, og de kombinerer alle disse egenskaber. Det er den virkelige kunst."

-Joe Turkovich, en 2. generationsavler i Sunsweet